GIẢI PHÁP VÀ TƯ VẤN

Mặt trái và bất cập khi sử dụng Nhà Thông Minh
Trải nghiệm căn hộ trang bị điện thông minh
Sự tấn công mạnh mẽ của Nhà thông minh Honeywell
Schneider Electric – Giải pháp tiết kiệm điện năng hiệu quả

VIDEO CLIP

Thương hiệu Nhà Thông Minh Lumi

Thiết bị điện thông minh Honeywell

Công nghệ smarthomes điều khiển cuộc sống

Amazone Echo – Điều khiển ngôi nhà bằng giọng nói

Xem ngay